Diensten

Protocollen

Werkt u op uw bedrijf met vast en of tijdelijk personeel? Uit onderzoek onder melkveehouders is gebleken dat een arbeidskracht te vaak bepaalde cruciale bedrijfsinformatie, zoals bedrijfsspecifieke oplossingen en omstandigheden niet tot zijn beschikking heeft. Ook uit onze eigen ervaringen en gesprekken met werknemers is gebleken dat er te vaak, te weinig van deze cruciale informatie op papier staat.

Om uw werknemers van deze informatie te voorzien, kunt u op uw bedrijf protocollen introduceren. Op deze protocollen staat alle informatie vermeld die nodig is om de werkzaamheden op de juiste en effici�nte wijze uit te voeren. Op deze manier heeft de werknemer altijd alle juiste informatie beschikbaar om de werkzaamheden volgens vooraf besproken wijze uit te voeren. Ook kunnen deze protocollen dienst doen als belangrijke algemene informatie bron. Denk hierbij aan allerlei behandelplannen, lichtknopjes, belangrijke telefoonnummers, enz.

Voordelen van het werken met protocollen:

- Werknemers kunnen snel zelfstandig werken.
- Verhoging arbeidsefficientie
- Verbetering technische en economische resultaten
- Meer rust in het bedrijf en in het hoofd van de ondernemer
- Verhoging arbeidsplezier

Wij kunnen u helpen bij het maken en introduceren van deze protocollen. Tijdens projecten in binnen- en buitenland hebben wij veel ervaring opgedaan over hoe protocollen bedrijfsspecifiek ingevuld moeten worden, waardoor de protocollen ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde op uw bedrijf hebben.

Ook kunnen wij bijeenkomsten geven over hoe u het beste voor uw bedrijf uw eigen bedrijfsspecifieke protocollen werkbaar kunt maken en u als ondernemer volledig de regie van het bedrijf in handen houdt, terwijl u het werk op de juiste manier door een ander laat doen. 

Voor vragen of tarieven kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met FRYWA advies

De FRYWA arbeidsanalyse

Om arbeidsefficientie ook daadwerkelijk tastbaar te maken heeft FRYWA advies de FRYWA arbeidsanalyse ontwikkeld. In deze arbeidsanalyse wordt voor de huidige situatie de arbeidsefficientie bepaald aan de hand van een inventarisatie van gegevens.

Deze analyse geeft u inzicht in:

- Kg gram melk per arbeidsuur
- Arbeidsefficientie
- Vergelijking met andere melkveehouders

Naast de huidige situatie worden er voor u ook meerdere toekomstscenario's uitgerekend. Door het uitrekenen van deze toekomstscenario's krijgt u inzicht in de arbeidsbehoefte van uw bedrijf in de toekomst. Met behulp van de arbeidsanalyse kunt u daardoor vroegtijdig inspelen op eventuele veranderingen in de toekomst. We kunnen u dus inzicht geven in wat groei voor uw bedrijf betekent. Is personeel inhuren goedkoper, of is investeren in automatisering beter? Wij lossen het voor u op.

De FRYWA arbeidsanalyse onderscheidt zich door zijn praktische gedeelte. Op veel bedrijven kunnen arbeidsprocessen geoptimaliseerd worden waardoor ze efficienter uitgevoerd zouden kunnen worden. Vaak zijn een paar kleine aanpassingen al voldoende om bepaalde processen makkelijker te maken. In de rapportage geven we u advies op wat voor manieren u simpel kleine goedkope aanpassingen kan doen om werkzaamheden te optimaliseren.

Kenmerken van de arbeidsanalyse:

-Voorkomt bedrijfsblindheid
-Geeft inzicht  in huidige en toekomstsituaties
-Geeft antwoord op arbeidsvraagstukken
-Onderbouwde keuze tussen personeel of automatisering

Voor vragen of tarieven kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met FRYWA advies
    
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Ongelukken op melkveebedrijven komen helaas nog steeds regelmatig voor, het opstellen van een RI&E is een van de middelen die u als ondernemer zelf in de hand heeft om risico's op uw bedrijf te verkleinen. Door het hebben van een RI&E voldoet u tevens aan de wettelijke eisen.

Wat is een RI&E:

Een RI&E bestaat uit een vragenlijst over arbeidsomstandigheden op uw bedrijf. In de RI&E worden alle risico's in kaart gebracht en met deze gegevens wordt een plan van aanpak gemaakt.

Voor wie:

Voor bedrijven die met personeel werken is de RI&E verplicht. Dit geldt ook bij meewerkende gezinsleden.

Wat kan FRYWA voor u betekenen:

Wanneer u interesse heeft in het laten opstellen van een RI&E, kan FRYWA u daar in van dienst zijn. Er wordt dan gezamenlijk een vragenlijst ingevuld. Aan de hand van de vragenlijst wordt dan vervolgens een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan actiepunten om uw bedrijf veiliger te maken. Dit geheel wordt samengevat in een eindrapport.

Voor vragen of tarieven kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met FRYWA advies.

Ondernemingsplan

Om een perfecte strategie uit te stippelen voor de komende jaren is het ondernemingsplan een onmisbare tool voor elk bedrijf. In het ondernemingsplan worden zaken als doelen, visie en toekomststrategieen op papier gezet.    

Een ondernemingsplan is dus van groot belang voor veehouders die willen investeren, uitbreiden, verbreden of een beter zicht op het bedrijf voor langere termijn willen hebben.  

Een ondernemingplan biedt u: 

- Duidelijkheid voor uzelf.
- Duidelijkheid tegenover de bank
- Antwoord op vragen.
- Inzicht in kansen en bedreigingen
 
De uitgangssituatie voor het ondernemingsplan zijn de historische resultaten, deze resultaten geven een goed beeld van de onderneming. Op basis van deze resultaten zal verder begroot worden, natuurlijk zal er in deze resultaten rekening gehouden worden met (uw) verwachting(en) van de komende jaren.

In het ondernemingsplan is het mogelijk om meerdere toekomst scenario's te begroten. Deze scenario's worden doorgerekend met meerjaren overzichten zodat u een goed beeld naar de toekomst heeft.  Om het effect van prijsveranderingen in kaart te brengen worden effecten van prijsveranderingen in een risico analyse verwerkt.  

!!!Als u geen doelstelling heeft kunt u hem ook nooit halen !!!!

Voor vragen of tarieven kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met FRYWA advies

Bedrijfsanalyse 

Een helder beeld van uw eigen onderneming van de financiele, economische en technische kengetallen is van groot belang om te weten waar u als ondernemer met uw onderneming staat. Om dit te realiseren biedt FRYWA een bedrijfsanalyse aan. In de bedrijfsanalyse wordt op een overzichtelijke manier alle kengetallen tegen het licht gehouden en kritisch beoordeeld. Uit dit rapport zal dan een advies volgen over hoe u de zwakke punten kunt verbeteren en de sterke punten verder kunt uitbouwen.

Een bedrijfsanalyse begint met het analyseren van de huidige situatie, hierin wordt beoordeeld waar de sterke en zwakke punten van uw bedrijf liggen.  In deze sterke en zwakke punten zullen onder andere kansen en bedreigingen vanuit de omgeving en overheidsbeleid mee worden genomen.  Na het analyseren van deze gegevens wordt bekeken welke punten verbeterd kunnen worden en waar de kansen voor uw bedrijf liggen.

Hierin zal uiteraard rekening gehouden worden met uw persoonlijke wensen en voorkeuren. In de eindrapportage kunnen meerdere toekomststrategieen door ons doorgerekend worden en op een overzichtelijke manier aan u gepresenteerd worden.  

Wanneer u verdere begeleiding wenst bij de uitvoering van de plannen zijn wij natuurlijk altijd bereidt u verder te begeleiden.  

Voor vragen of tarieven kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met FRYWA advies

Opdracht/onderzoek naar wens

We hebben hier een aantal diensten opgesomd, maar in overleg kunnen wij nog wel meer voor u betekenen. U kunt daarom altijd contact met ons opnemen voor een afspraak. Wij kunnen u daarna vrijblijvend binnen een paar dagen een offerte en plan van aanpak sturen, waarna u kunt besluiten ons wel of niet op uw bedrijf te laten adviseren.

Wanneer wij niet in uw vraag kunnen voorzien, proberen wij door bemiddeling tussen u en een andere opdrachtnemer toch nog in uw vraag te voorzien.